27.11.2014zápis spolku rodičů 27.11.2014.odt (16462)

 

27.11.2014 Schůzka Spolku rodičů a přátel školy

 

 

přítomni: p.Jirásek, p.Mocová + zmocněnci tříd

 

omluveni: p.Schmidtová, p.Macháňová, p.Kýr

 

program: 1) úvod – seznámení se zahájením práce spolku rodičů

    1. seznámení s příjmy a výdaji( zásady čerpání finančních příspěvků)

    2. prezentace webových stránek spolku rodičů(doplnění údajů zmocněnců tříd)

    3. diskuse

    4. závěr

 

 1. Předseda p.Jirásek seznámil zmocněnce tříd s fungováním SRPŠ

 2. Předseda spolku přečetl zásady hospodaření a pravidla při čerpání financí. Byla předložena ,,Dílčí zpráva o hospodaření“ a kopie předány zmocněncům tříd, aby s tímto seznámily své třídy.

 3. Zmocněnci byli seznámeni s webovými stránkami ,,Spolku“, který je umístěnna stránkách školy. Zároveň byli požádáni o zveřejnění svého jména na těchto webových stránkách. Všichni přítomni souhlasili. Bude uvedeno jen jejich jméno.

 4. Návrh p.Schmidtové na akci na konec školního roku ,, Rozloučení se školou“, který by se konal na hřišti za školou s rodiči, kantory a žáky byl velice kladně přijat.

 5. Na závěr p.Jirásek požádal přítomné o funkci pokladníka. Přihlásila se p.Mocová, která se domluví s p.Schumovou a budou společně spravovat finance ,,Spolku“. Dále pan předseda požádal rodiče, aby veškeré nápady, potencionální sponzory a různé připomínky byly bez obav zaslány na kontaktní adresu předsedy.

 

Zápis provedl: p.Mocová předseda ,,Spolku“: p.Jirásek