25.4.2019

Schůzka spolku rodičů 25.4.2019  od 16.oo
 
Přítomni :             p.Jirásek
Hosté :                zástupkyně školy Mgr. Eva Marková
Zástupci tříd :       dle přiloženého seznamu
 
Program: 1) seznámení s aktuálním stavem financí
              2) výsledky zápisu do 1.tříd
              3) sportovní třídy 6.ročníky
              4) školní akademie
              5) diskuse
              6) závěr
 
 
     1) pan Jirásek seznámil přítomné se stavem financí a předal zástupcům tříd přehledy
     2) paní zástupkyně informovala přítomné o zápisech do 1. tříd
     3) paní zástupkyně předala informace o sportovních třídách 6. ročníků, zatím naplněné 3 třídy a po výsledku přijímaček na gymnázium- možná i 4. třída
     4) info o školní akademii. Bude se konat ve čtvrtek 20.6. od 16.oo v aule školy. Spolek rodičů zajistí občerstvení, pan Jirásek požádá rodiče o přípravu
        drobného občerstvení, tak jako každý rok.
     5) v diskusi navrhla paní Hájková, jestli by se nemohla umístit na školních stránkách fotogalerie jídelníčku. Žádost na toto pošle pan předseda vedení školy
     6) na závěr pan Jirásek všem poděkoval za spolupráci a zájem o dění ve škole.
 
 
předseda Spolku rodičů
   Jirásek Petr