Schůzka spolku rodičů a přátel školy

             přítomni       :   p.Jirásek
             hosté           :   Mgr. Radka Lokvencová - ředitelka školy
            zástupci tříd :   dle přiloženého seznamu
            omluveni      :   p. Žďárská , p. Kejzlarová
 
 
                            program : 1) Seznámení s novou paní ředitelkou
                                             2) Seznámení s hospodařením Spolku
                                             3) Seznámení s návrhem programu
                                                 ,,Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.4 "
                                             4) Diskuse
                                             5) Závěr
 
                           
                          1) Pan Jirásek přivítal přítomné a představil novou paní
                              ředitelku školy Mgr. Radku Lokvencovou
                          2) Pan Jirásek seznámil přítomné s hospodařením Spolku,
                              se stavem třídních financí a poděkoval všem za nasbíraný
                              papír - 1720kg - 2412,- Kč
                          3) Předseda přednesl návrh programu kulturní akce, která
                              se bude konat příští rok 8.6.2018
                          4) V diskusi byl představen panem Jiráskem partnerský
                              program mezi f.Atas a ZŠ T.G.M.
                          5) Závěrem se pan předseda rozloučil a požádal všechny
                              o širokou spolupráci .
 
 
 
 

             zápis provedl : Jirásek Petr