14.4.2016                                 Schůzka Spolku rodičů a přátel školy

 
přítomni :              p.Jirásek, p Kejzlarová, p. Schmidtová
 
hosté     :              p.Odvářka - ředitel školy
 
zmocněnci tříd :    dle prezenční listiny
 
omluveni :             p.Mocová , p.Macháňová
 
 
 
 
 
             program :  1)  Úvodní slovo a seznámení s dílčím hospodařením spolku
                             2)  Seznámení s konečnou podobou kulturní akce
                             3)  Diskuse
                             4)  Závěr
 
 
               1)  Třídní učitelé musí být seznámeni s částkami, které ještě nevyčerpali. Nebude-li do konce roku 
                    vyčerpáno, částky budou převedeny do společného fondu.
               2)  Prosíme rodiče, aby donesli opět drobné občerstvení ( koláče, zákusky,chlebíčky, atd.). Letos 
                    bude občerstvení obohacené o kávu z firmy Synergie. Oproti loňskému roku vystoupí více dětí
                    a dalších skupin. Barevné plakáty budou ve všech MŠ a ZŠ v Náchodě, dále v Echu , 
                    ve zpravodaji a na FB stránkách SRPŠ. Na požádání p.Jiráska, možno zaslat e-mailem.
               3)  Diskuse na téma školní jídelny - dočasně omezen provoz na 1 jídlo. Bylo nutné nakoupit 
                    hotová jídla. Konkrétní dotazy ochotně zodpoví p.ředitel Odvářka.
               4)  Pan ředitel seznámil s děním ve škole:
                    -  nákup nového auta pro potřeby školy
                    -  plánuje se testování 6.tříd na matematické kompetence
                    -  na příští školní rok budou sešity pro děti nakupovat rodiče sami.
 
                     zápis provedl:                                                                                              předseda ,,Spolku"
                  
                Miroslava Schmidtová                                                                                              Petr Jirásek