Schůzka Spolku rodičů

19.4.2018

 

přítomni :  Jirásek Petr

hosté : Mgr. Radka Lokvencová

zmocněnci tříd : dle přiloženého seznamu

omluveni : Žďárská Karolína

 

                  program :   1)  zápis do 1.tříd

                                   2) hospodaření Spolku rodičů

                                   3) akce červen ,,Po celoroční píli..."

                                   4) různé

 

1) pan Jirásek seznámil přítomné s výsledkem zápisu do 1.tříd. Přihlášených

   je 22 dětí, na druhý stupeň jsou přihlášeny zatím 2 děti

2) seznámení s financemi Spolku, třídní fond + společný fond

3) předseda seznámil přítomné s červnovou akcí a poprosil rodiče o drobnou

   pomoc při organizaci

4) paní ředitelka seznámila přítomné se změnami ve škole a s vizemi do budoucna

 

 

Předseda Spolku rodičů :  Jirásek Petr