ROZLOUČENÍ se školním rokem

Vážení rodiče, milé děti, chtěl bych Vám všem poděkovat za spolupráci ve školním roce 2016/2017. Přeju Vám, abyste si užili prázdniny, pořádně si odpočinuli a načerpali tak sil do dalšího školního roku.

Chtěl bych ještě informovat, že 23.6. se běžel na hřišti charitativní ,, běh pro Afriku " . Díky sponzorům a vám všem se nashromáždila nádherná částka

16630,- . Ještě jednou díky.

Těším se na Vás a Vaši spolupráci znovu 4.9.

 

Petr Jirásek

Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.3

Vážení rodiče, učitelé a děti.

Chtěl bych rodičům poděkovat za pomoc na páteční kulturní akci Spolku rodičů a za to , že jste tuto akci svoji návštěvou podpořili. Chtěl bych poděkovat učitelkám, které pomohly při zhotovení jednohubek a drobného občerstvení a podpořily tak naši akci i svoji účastí, moc si toho vážím.

Dále bych chtěl poděkovat všem za sponzorský příspěvek. Vybralo se  1412,- .

Dále bych poděkoval sponzorovi,, Práce lehce" za finanční dar 2000,- , za který se nakoupily odměny pro vystupující.

Těším se na spolupráci v příštím roce.

Jirásek Petr

KULTURNÍ AKCE

Vážení a milí rodiče, již tento pátek se koná akce ,,Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.3". Akce začíná v 15.00 na hřišti za školou T.G.M. , přijďte tuto akci podpořit a zároveň se příjemně pobavit.

Kdo by mi chtěl přijít pomoc, tak budu velice rád. Budu se na hřišti pohybovat už od rána, je potřeba nanosit lavičky, stolky, židle a každá pomocná ruka je dobrá.

Moc díky,

Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, chtěl bych poděkovat všem, kteří se snažili a přinesli nějaký ten balík papíru.

Obdrželi jsme za toto vaše úsilí 2614,- , které jako vždy budou použity ve prospěch vašich dětí.

Ještě jednou, moc děkuji.

Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, ve dnech 10.5.  -  12.5. proběhne sběr papíru.

Prosím o co největší účast.

Moc díky, Petr Jirásek

SCHUZKA SRPŠ

Vážení rodiče, dne 27.4. se od 17.00 konají třídní schůzky. Sraz zmocněnců tříd je v 16.15 v učebně infocentra na druhém stupni v prvním patře.

Schůzky se samozřejmě může zůčastnit kdokoli z vás.

Program:  1)  Informace o jmenování nové ředitelky školy p.Mgr.Radky Lokvencové

               2)  Informace o kulturní akci ,,Po celoroční píli- pobavme se chvíli" konané 9.6. od 15.oo

               3)  Přehled třídních financí

Jirásek Petr

    

DOTACE

Vážení rodiče, mám milou povinnost Vám sdělit, že se mi podařilo sehnat dotaci na naší kulturní akcičku konanou 9.6.

Na základě žádosti nám Rada královéhradeckého kraje schválila krásných 13140,- . Jménem výboru Spolku rodičů jsem odeslal poděkování

a zároveň pozval pana hejtmana Jiřího Štěpána, prvního náměstka pana Martina Červíčka a náměstka Aleše Cabicara.

Věřím, že se na naší akci přijdou podívat.

 

Petr Jirásek

SPONZORSKÉ DARY

Vážení rodiče a přátelé školy. Podařilo se mi do společného fondu Spolku rodičů sehnat pěkné sponzorské dary.

Od Náchodských firem, malířů a natěračů 7000,- a od firmy MM HALLINTO s.r.o. 1000,- .

Všem moc děkuji a velice si toho vážím,

Petr Jirásek

Schůzka výboru SRPŠ

Vážení rodiče dne 13.2. proběhla schůzka výboru Spolku rodičů.

Na programu bylo dojednání detailů kulturní akce, která se bude konat 9.6.

Dále jsem podal informaci o hospodaření.  Stav financí k 10.2. 2017 :   95613,30

                                                                         z toho třídní fond -   47892,-

                                                                         společný fond    -    47721,30

V příštích dnech budeme přispívat částku 8000,- na uhrazení dopravy dětí na ozdravný pobyt

v Orlickém Záhoří. Na tuto akci se mi podařilo sehnat nějaké finance od různých firem.

Rád bych Vás opět touto cestou požádal, jestli máte ve svém okolí kohokoli, kdo by rád věnoval

nějakou částku našemu Spolku, tak jej můžete na mě nakontaktovat.

 

Program kulturní akce ,,Po celoroční píli- pobavme se chvíli č.3"

Den konání: 9.6.2017

     15.00-15.15    Přivítání rodičů, dětí, učitelů a hostů

     15.15-15.30    Vystoupení dětí MŠ Vítkova

     15.30-15.50    Houslové vystoupení ,, Houslistka Nika"

     15.50-16.05   Vystoupení dětí ze ZŠ Staré Město

     16.05-16.20   Vystoupení pěveckého sboru ,,Hlásek" ze ZŠ T.G.M.

     16.20-16.40   Houslové vystoupení ,,Houslistka Nika" č.2

     16.40-16.50   Vystoupení ZUŠ Náchod

     16.50-17.20   Kouzelnické vystoupení ,,Miloš Malý"

     17.20-17.50   Vystoupení mažoretek ,,Mona Náchod"

     17.50-18.10   Ukázky výcviku pejsků

     18.10-20.30   ROHOŘEZ - vystoupení hudebního seskupení

 

Doprovodný program : městská policie, vodní záchranka, skákací hrad, prezentace kroužků Déčko atd.

Tolik asi krátce k programu. Prosím dále asi 10 hodných lidiček, kdo by nám pomohl s organizací na hřišti

a prosím pěkně, jestli byste opět nenapekli nějaké ty sladkosti, jako loni.

 

Moc všem děkuji a těším se,

Jirásek Petr

 

 

Vánoční zpívání

Vážení a milí rodiče, moc Vám všem děkuji, že jste si udělali čas a přišli podpořit tuto krásnou akcičku. Díky Vašim nákupům u dětských stánků, sponzorskému přispění a aukci obrazů dětí z naší školy se vybralo neuvěřitelných 18000,- Kč . 

Moc Vám všem děkuji za spolupráci , přeji všem krásné vánoční svátky, dětem bohatého Ježíška a hlavně, a to je nejdůležitější, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2017.

Toto vše přeje výbor SRPŠ a

Petr Jirásek

 

SBĚR PAPÍRU a SPONZORSKÝ DAR

Vážení rodiče, moc děkuji za Vaši aktivitu při sběru papíru. Sebralo se celkem 1710 kg, za které jsme obdrželi 2359,- Kč . 

Moc Vám všem děkuji ,

Pan Jiroušek nám dále sponzorským darem 641,- Kč dorovnal částku tzv. na celou.

I jemu moc děkuji,

Jirásek Petr

SPONZORSKÝ DAR

Dnes 8.11.2016 jsme obdrželi drobný sponzorský dar 300,- jako příspěvek na občerstvení na Vánoční akci konanou 15.12.

Příspěvek věnoval pan Radovan Kvapil.

Moc díky.

Jirásek Petr

JARNIČKY NA HORĆH

Vážení rodiče, jelikož se na akci ,, Jarničky na horách " přihlásili jen 4 zájemci, a to vlastně jen z jedné rodiny, tak se tato akce konat nebude.

Petr Jirásek

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, ve dnech 31.10 - 2.11 proběhne sběr papíru a kartonů. Moc prosím o co největší pomoc. Peníze jdou do společné pokladny SRPŠ a budou opět využity třeba na proplacení dopravy na výlety, nebo pro různé akce, kde se účastní Vaše děti.

Předem moc děkuji,

Jirásek Petr

Uvítání do nového školního roku

Vážení rodiče, milé děti.

Chtěl bych Vám, jménem Spolku rodičů, popřát hodně štěstí v novém školním roce a hodně pevné nervíky. Prvňáčkům přeju, ať se jim ve škole líbí.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Petr Jirásek.

TŘÍDNÍ SCHUZKY

Dne 20.9. se konají třídní schůzky SRPŠ. Prosím zmocněnce tříd sraz v 16.30 v učebně infocentra v prvním patře na druhém stupni.

Děkuji Jirásek Petr