Výtěžek z kulturní akce

Vážení rodiče, na kulturní akci konané 10.6.2016 se Vašim přičiněním naplnila sponzorská kasička na částku 1650,- Kč . Všem Vám moc děkuji, finanční částka byla vložena do fondu SRPŠ a bude opět použita ve prospěch aktivit Vašich dětí.

Ještě jednou, moc děkujeme,

Jirásek Petr.

Po seloroční píli- pobavme se chvíli 2

Vážení a milí rodiče, uitelé a děti. Chtěl bych Vám všem moc poděkovat, že jste si udělali čas a přišli na akci, kterou pořádal náš Spolek rodičů ve spolupráci s učiteli a vedením školy. Děkuji Vám za pomoc ať to bylo točení limonády, ohřívání párků, pomáhání při organizaci a při drobných soutěžích pro děti, tak i že jste napekli různé sladkosti a pomohli tak s občerstvením.

Děkuji všm učinkujícím, a dále všm sponzorům, kteří přispěli na akci jak materiálně, tak finančně. Děkuji taktéž za pomoc hodným maminkám, které se na práci SRPŠ podílejí.

Těším se na příští rok na Vaši spolupráci a věřím, že dáme dohromady akci č.3.

Předseda Spolku rodičů,

 

Petr Jirásek

PO CELOROČNÍ PÍLI - POBAVME SE CHVÍLI

Vážení a milí rodiče, už příští pátek se koná kulturní akce na hřišti nad školou T.G.M. Všechny Vás za SRPŠ srdečně zvu. Akce se zůčastní hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc, starosta města Náchoda pan Jan Birke a další vzácní hosté ze zastupitelstva města. Děkuji všem, kteří nám pomohli akci připravit, všem sponzorům a hlavně Vám rodičům, kteří nám opět přinesou nějaké ty upečené sladkosti.

Přijměte všichni, prosím, toto pozvání.

Těším se na viděnou 10.6. od 15.00

Jirásek Petr

SPONZORSKÝ DAR

Pan Roman Mižigar, nám poskytl sponzorský dar 400,- na naší kulturní akci.

Moc děkujeme, Jirásek Petr.

SPONZORSKÝ DAR

Dnes 10.5. jsme obdrželi sponzorským darem 1000,- Kč od pana Petra Jirouška z České Skalice.

Moc děkujeme, Petr Jirásek.

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, chtěl bych Vám všem poděkovat za snahu při sběru papíru. Celkem se nasbíralo 3220kg , za které jsme do společné pokladny obdrželi 4841,- Kč. Ještě jednou, moc díky.

Petr Jirásek.

Dotace

Vážení rodiče, od Kulturní a sportovní nadace jsme obdrželi příspěvek ke kulturní akci 2000,- 

Petr Jirásek.

SRPŠ

Dne 14.4.2016 se konají od 17.00 třídní schůzky. Prosím zmocněnce tříd, aby se dostavili v 16.30 do učebny infocentra v prvním patře na druhém stupni. Kdo z dalších rodičů by měl zájem přijít, rádi ho přivítáme.

Petr Jirásek, předseda Spolku rodičů.

Kulturní program


Po celoroční píli – pobavme se chvíli č.2

 

Den konání:  10.6.2016

 

Hlavní program:    areál hřiště nad školou TGM

                         

15.00 –15.15   Přivítání rodičů, dětí, učitelů a hostů

 15.15 -15.30   Vystoupení dětí z mateřské školy Březinova Náchod

15.30-15.45    Vystoupení dětí ze ZŠ Staré Město

     15.45-16.00    Pěvecké vystoupení MŠ, Černý Důl-Čistá v Krkonoších

                             Společné vystoupení Hlásku a hosta z Černého Dolu

                             Prázdninové hudební toulání – Hlásek ze ZŠ T.G.M.

16.00-16.30    Vystoupení KOUZELNÍK RADEK A KLAUN FOFO

     16.30-16.45    Taneční vystoupení ZUŠ Náchod

16.45-17.00    Vystoupení dramatického kroužku dětí ze ZŠ T.G.M

17.00-17.30     Vystoupení kouzelníka p.Jana Tomeše       

17.30-18.00     Houslové vystoupení ,, Houslistka NIKA“

     18.00-18.20     Výcvik psů – p.Jirmanová

 18.30-21.00     GANES GROUP – hudební seskupení

 

Doprovodný program:

         

                        ukázky SOLOBIKE – možno cvičné jízdy

                        ukázky oddílu SKP Judo Náchod

                        vodní záchranka – ukázka techniky

                        hasiči – ukázka techniky

                        ukázka chvatů Městské policie                       

 

Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a rodiče.

Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení.

V případě nepříznivého počasí se vše koná v prostorách školy.

 

Těšíme se na Vás

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, dne 25.  -  27.4. proběhne ve spolupráci se školou sběr papíru. Prosím, přineste co nejvíce, finanční částka bude opět použita ve prospěch Vašich dětí a pro činnost Spolku rodičů.
Předem děkuji,
Jirásek Petr.

SPONZORSKÝ DAR

Od Náchodských firem jsme obdrželi darem 9000,- . Finanční částka bude použita na proplacení autobusu na ozdravný pobyt na horách a na činnost spolku rodičů.
Všem, kteří přispěli velice děkujeme.
Jirásek Petr.

Výtěžek z vánoční akce

Vážení rodiče, oznamuji, že výtěžek z aukce na vánočním večírku je 13682,- . Moc děkuji za přízeň a těším se na Vaši spolupráci v novém roce.

A ještě jedna zprávička. Paní Schmidtová vytvořila facebookovou stránku SRPŠ, kterou jsem nechal umístit i na stránkách města, kde má svoje webovky naše škola. Nyní tedy můžete sledovat události i tam.

Přeji pěkné vánoce.

Jirásek Petr

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

Vážení rodiče a přátelé školy, oznamujeme Vám, že byla zřízena stránka školy na facebooku ,, SRPŠ při ZŠ TGM Náchod" .

Zde budete moc shlédnout aktuální informace o škole ( fotky, videa , atd.) a sdílet Vašim přátelům a tím i dále prezentovat naši školu na veřejnosti.

Moc děkuji p.Mirce Schmidtové, která měla ten dobrý nápad a tuto stránku založila.

Jirásek Petr.

SPONZORSKÝ DAR

Dne 16.12.2015 věnoval dar 1500,- pan Václav Vítek pro třídu 1.C za účelem nákupu didaktických pomůcek.

Moc děkujeme, Jirásek Petr

SPONZORSKÝ DAR

Dne 16.12.2015 jsme obdrželi dar 600,- od pana Svatopluka Vojtěcha z Dolní Radechové.

Mockrát děkujeme. Jirásek Petr

SPONZORSKÝ DAR

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi sponzorský dar 2000,- od firmy P.J.TANDEM s.r.o, Náchod.

Moc děkujeme, Jirásek Petr

SETKÁNÍ S RODIČI

Dne 3.12. proběhlo informativní setkání s rodiči, kde byl přednesen návrh kulturní akce, která se bude konat 10.6.2016. Rodiče byli seznámeni s programem, pan ředitel ještě doplnil o ukázky městské policie. Dále byli rodiče seznámeni s připravovanou akcí JARNIČKY NA HORÁCH, které by se konaly ve školním roce 2016/2017 v termínu 18.2.2017 - 24.2.2017. Dle odezvy pár rodičů, kteří se zůčastnili schůzky, by se akce mohla uskutečnit. Oba letáky jsou již v novinkách zobrazeny. Bude Vám po dětech rozeslán letáček k akci JARNIČKY NA HORÁCH, prosím o vrácení kontrolního ústřižku do 31.1.2016, abych mohl uskutečnit rezervaci chaty. Děkuji.

Mám jen přání, kdyby účast mohla být větší, jedná se o akce pro Vás a Vaše děti.

Jirásek Petr

 

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, za sběr papíru, který se konal minulý týden, jsme obdrželi částku 4588,- . Pan Jiroušek to zaokrouhlil na 5000,- . Rozdíl mezi částkami nám ponechal jako sponzorský dar pro účely Spolku rodičů.

Moc Vám všem děkuji za snahu. Vydělané finance budou opět použity na různé akce ve prospěch Vašich dětí.

Jirásek Petr.

SPONZORSKÝ DAR

Minulý týden jsme na společný účet obdrželi 1000,- od pana režiséra a herce Tomáše Magnuska.

Mockrát děkujeme.

Jirásek Petr.

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ

Vážení rodiče, dne 19.11. se koná SRPŠ, jelikož třídní učitelé si vybrali variantu ,,konzultační" , není potřeba svolávat zmocněnce tříd. Veškeré novinky, co jsem s Vámi chtěl probrat, Vám sdělí třídní učitelé ( návrh kulturního programu na 10.6.2016,  nápad uspořádat hory rodiče s dětmi, stav společných a třídních financí ).

Ale i tak bych se s Vámi rád sešel a vyslechl si Vaše nápady a připomínky. Pokud by Vám nevadil termín 3.12. v 17.00 v aule, rád se s Vámi setkám.

Jirásek Petr.                        SRPŠ jarničky 2017.odt (19747)

                                       PROGRAM kulturní akce.odt (20625)

 

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče Spolek rodičů společně s vedením školy chystá ve dnech 2.11. - 5.11. sběr papíru.  Budeme moc rádi, když se zapojíte v hojném počtu. Výtěžek bude opět sloužit na různé akce pro děti.

Moc všem děkuji, Jirásek Petr.

SPONZORSKÉ DARY

Chtěl bych moc poděkovat rodičům třídy 3.A , kteří se podíleli finančně na vymalování třídy, dále všem rodičům třídy 1.C (nová třída), kde se sešla částka přes 10000,- na pomůcky a zařízení a dále potom p.MUDr.Pavlovi Maršíkovi, který zaslal částku 3000,- pro potřeby tříd 2.A a 2.B. Jsem moc rád, že taková spolupráce funguje.

Moc díky za Spolek rodičů, Petr Jirásek

NÁCHODSKÝ ZPRAVODAJ

V zářijovém zpravodaji vyšel nádherný článek o kulturní akci konané v červnu. Za rodiče ho napsala paní Hana Misarová. Moc děkujeme, je to pro náš Spolek rodičů dobré vysvědčení, že děláme něco dobře. Ještě jednou moc díky.

Předseda Spolku rodičů, Jirásek Petr

Novinky 2015/2016

Vážení rodiče, milé děti, chtěl bych Vás jménem Spolku rodičů pozdravit v novém školním roce. Dětem přeji hodně štěstí a úspěchů, rodičům pevné nervy.

Těším se na spolupráci s Vámi, všechny dobré nápady, jak ještě lépe zpestřit dětem nový školní rok, jsou vítány. V loňském roce se nám povedlo spoustu dobrých věcí právě díky vaší spolupráci a díky spolupráci s vedením školy a učitelským sborem. Toto vše je i dobře vnímáno na veřejnosti a právě i díky Vám

získává tato škola výborné hodnocení i od vedení Města Náchoda jako zřizovatele a hlavně od pana starosty Jana Birke.

Ještě jednou moc díky za spolupráci v loňském roce a těším se na tento, snad ještě úspěšnější školní rok.

 

Předseda Spolku rodičů      Jirásek Petr

DOTACE KRAJ

Vážení rodiče, dne mi byla panem hejtmanem potvrzena dotace na naší kulturní akci ve výši 5000,- .