Scůzka spolku rodičů a přátel školy ze dne 27.4.2017

Přítomni :       p. Schmidtová

Zmocněnci tříd:  dle prezenční listiny

Omluveni : p. Jirásek, p. Kejzlarová, p. Žďárská

 

                            Program: 1) seznámení se jménem nové ředitelky školy

                                           2) informace o finančním stavu třídních fondů

                                           3) informace o kulturním programu konaného 9.6.

 

              1)   Na základě výběrového řízení byla do funkce ředitelky školy jmenována

                    Mgr. Radka Lokvencová. V minulosti již na této čkole působila. Nyní učí

                    na střední škole propagačního výtvarnictví ve Velkém Poříčí.

           

              2)   p. Schmidtová seznámila přítomné o finančních prostředcích jednotlivých

                    tříd a zdůraznila, že je potřeba tyto finance nejlépe do poloviny června

                    vyčerpat, aby se stihlo vše proúčtovat.

 

              3)   Kulturní program - p. Jirásek prosí o pomoc při zajištění akce, tzn. točit limonádu,

                   připravit občerstvení, pomoci při hlavním programu s učinkujícími, atd.

                   Prosba všem, jestli by tak, jako loni, nepřinesli z domu nějaké ty zákusky a sladkosti.

                   Dobrovolníci na zajištění pomoci při akci můžou volat, nebo psát přímo p. Jiráskovi.

                   Kontakt zde na web stránkách.

 

 

zápis provedl: p.Schmidtová                                                       předseda Spolku rodičů: p. Jirásek