8.9.2016

                              Schůzka výboru SRPŠ

 přítomni:  P.Jirásek, p.Schmidtová, p.Žďárská, p.Kejzlarová

 

 program: 1) příprava kulturní akce ,, Po celoroční píli- pobavme se chvíli č.3 "

               2) seznámení členů výboru s akcí ,,jarní prázdniny na horách"

               3) různé

 

1) Po velice konstruktivím jednání jsme se domluvili na programu akce, který představíme

    na schůzkách SRPŠ.

2) Jarní prázdniny na horách se jeví , jako dobrý nápad, na schůzkách 20.9. odprezentuje

   p.Jirásek

3) Určili jsme si, kdo a co zajistí na kulturní akci na příští rok.

 

předseda Spolku rodičů

   Jirásek Petr