20.9.2016

                          Schůzka spolku rodičů a přátel školy

přítomni:                p.Jirásek, p.Kejzlarová, p.Žďárská

hosté:                   p.Odvářka- ředitel školy, p.Žaludová- zástupkyně

zmocněnci tříd:      dle přiloženého seznamu

omluveni:              p.Schmidtová

 

 

program:   1) Úvodní slovo, poděkování za spolupráci na kilturní akci,

                   seznámení s financemi

               2) Seznámení s programem a přípravami příští kulturní akce,

                  která se bude konat 9.6.2017

               3) Seznámení s akcí ,,Jarničky na horách"

      1) p.Jirásek poděkoval rodičům za spolupráci na kulturním programu,

          poděkoval panu řediteli za pomoc s vedením pokladny SRPŠ,

          dále byly rodiče seznámeni s financemi spolku

      2) Rodiče byly seznámeni s kulturním programem, který se bude konat

         9.6.2017. Na návrh paní Goisové se zařadí jako doprovodný program

         prezentace kroužků školy.

      3) p.Jirásek seznámil rodiče s akcí ,,Jarničky na horác" a s dopravou

         na tuto akci.

 

záps provedl                                                       předseda Spolku rodičů

p.Jirásek                                                              Petr Jirásek