22.11.2018

Schůzka Spolku rodičů a přátel školy
 
Přítomni :                 p.Jirásel
Hosté :                      Mgr.Radka Lokvencová
Zmocněnci tříd :       dle přiloženého seznamu
 
Program :       1) Seznámení s financemi Spolku rodičů
                       2) Seznámení s chystanými novinkami
                           pro příští školní rok
                       3) Info o akcích školy ( p.Magnusek -
                           promítání, možnost hereckého kroužku)
                       4) Diskuse
                       5) Závěr
 
             1) Pan Jirásek seznámil přítomné se stavem pokladny
                a účtu Spolku rodičů
             2) Paní ředitelka seznámila s projektem sportovních tříd
                 od nového školního roku 2019/2020
             3) Pan Jirásek informoval o akcích pana Magnuska pro
                 školu ( natočení spotu o škole )
             4) V diskusi paní Goisová navrhla na konec školního roku
                 uspořádat akademii 1. a 2. stupně. Společně jsme se
                 potom domluvili, že po skončení by pro všechny pokračoval
                 závěrečný večírek s živou hudbou.
                 Dále na dotaz paní Goisové ohledně ohledně těch dětí, kteří
                 nemají zaplacené příspěvky SRPŠ, jestli se budou podílet na
                 akcích stejně jako ti, co zaplatili, odpověděl předseda pan
                Jirásek, že nikoliv. Na akcích financovaných ze SRPŠ se mohou
                účastnit jen ti, kteří mají příspěvky uhrazené. Ostatní zůstávají
                buď ve škole s asistentem, nebo musí před akcí na výzvu
                třídního učitele peníze přinést.
            5) Na závěr byla ještě pozvánka na vánoční akci spojenou s
                jarmarkem dne 13.12. od 16,00 .
 
 
Předseda Spolku rodičů:   Petr Jirásek