Seznam členů

Předseda spolku:                  Petr Jirásek

Revizor:                                  René Kýr

 

Členové výboru:                    Miroslava Schmidtová

                                                Lucie Kejzlarová Erlebachová

                                                Karolína Žďárská