PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, chtěl bych touto cestou poděkovat všem za účast a podporu dětí při školní akademii konané 20.6.2019 . Děti si svá vystoupení připravily sami a opravdu bylo na co se dívat. Patří jim veliké poděkování. Děkuji všem, kteří přispěli i finanční částkou. Vybralo se 790,- Kč.
Velké díky patří i všem učitelkám, které mi pomohly připravit na tuto akci chutné občerstvení a také firmě Primátor Náchod za vynikající limonády.
No a nyní zbývá již týden do konce školního roku a pak hurá na prázdniny.
Přeji kantorům, aby si odpočali a načerpali sil do nového školního roku, dětem a rodičům, aby si užily prázdniny.
 
Díky všem za spolupráci ve školním roce 2018/2019 a těším se na ten příští.
 
Petr Jirásek
 

Schůzka zástupců tříd

Váženi rodiče. Dne 25.4. se od 16.00 koná schůzka Spolku rodičů a  zástupců tříd . Místo konání 2.stupeň , 1. patro, učebna IC. Zvu samozřejmě i ostatní rodiče, kteří mají zájem o dění na naší škole.
 
Program:
 
1. Seznámení s aktuálním stavem financí
2. Výsledky zápisu do 1.tříd
3. Sportovní třídy 6.ročníky
4. Školní akademie
5. Diskuse
6. Závěr
 
předseda Spolku rodičů:  Petr Jirásek

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Minulý týden proběhl lyžařský v Deštném v Orlických horách. Děti byly ubytovaný v Hotelu Orlice, kde měly perfektní zázemí. Paní kuchařka vařila výtečně a na sjezdovkách to taky prima jezdilo. Tak zase příští rok a doufám, že ve větším počtu. Strávit týden na horách je přece prima.
 
Petr Jirásek

SPONZORSKÝ DAR

Vážení rodiče, od Náchodských firem jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 7500,- Kč na proplacení autobusů na školní akce.
Moc děkujeme.
 
Petr Jirásek
 
 

VÁNOCE

Vážení rodiče, učitelé a děti.
 
Chtěl bych Vám ještě jednou popřát krásné vánoční svátky a hodně úspěchů v novém roce 2019.
 
Děkuji učitelkám a dětem za skvěle připravený vánoční program a nádherný vánoční jarmark. Celkem se za vaše krásné výrobky vybralo 12368,- . Tyto finance budou rozděleny do jednotlivých třídních fondů.
 
Moc díky,
 
Petr Jirásek

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, chtěl bych všem, kteří se podíleli na sběru papíru, moc poděkovat. Nasbíralo se 920 kg za 1100,. Kč . Finance budou opět použity ve prospěch různých akcí pro Vaše děti. Příští sběr bych rád naplánoval na poslední týden v červnu 2019. Doufám, že to bude ještě lepší a bude se Vás podílet více.
 
Petr Jirásek

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, připomínám jen, že ve dnech 5.11. - 7.11. pořádá Spolek rodičů sběr papíru. Kontejner bude přistaven za školou, jako vždy.
 
A dále ve čtvrtek 22.11. se konají třídní schůzky. Prosím zmocněnce tříd, aby se dostavili v 16.00 do třídy infocentra v 1.patře na 2.stupni.
 
Moc děkuji, Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče, za sběr papíru v posledním týdnu školy před prázdninami jsme obdrželi 1324,- Kč .
 
Všem moc děkuji a věřím, že i nyní 5. - 7.11. nasbíráme taky hodně.
 
Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče, ve dnech 5.11. - 7.11. ( pondělí - středa ), pořádá Spolek rodičů sběr papíru. Za školou bude opět připravený kontejner. Prosím o co největší aktivitu, čím víc nasbíráme, tím více budu moc rozdělit pro děti na různé akce.
Moc díky,
Petr Jirásek

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Vážení rodiče, učitelé a děti. Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém školním roce a popřál Vám mnoho úspěchů.
Těším se na spolupráci s Vámi.
 
Jirásek Petr