Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.4

Vážení a milí rodiče, chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na akci konané 8.6., chtěl bych taktéž poděkovat učitelům, kteří mi pomohli s občerstvením, přípravou a úklidem po skončení akce. Věřím, že jste si to i s vašimi dětmi užili.
 
Děkuji také za sponzorský výtěžek z akce, který činí 1395,- Kč . Finance budou opět použity ve prospěch vašich dětí.
 
Jirásek Petr

AKCE ,,PO CELOROČNÍ PÍLI...."

Vážení rodiče, chtěl bych Vás pozvat dne 8.6. od 15.00 na akci kterou pořádá náš Spolek rodičů. Akce se koná na hřišti za školou. Přítomni budou i pan starosta Jan Birke, místostarostové p.Brát a p.Čtvrtečka, partner školy ing.Daněk z firmy ATAS.
Prosím jestli by bylo možné jako loni přinést k občerstvení nějaké ty sladkosti a taky bych potřeboval pomoci s organizací. Dobrovolníci mi můžou napsat na e-mail.
Děkuji Jirásek Petr

SPONZORSKÝ DAR

Vážení rodiče, obdrželi jsme pro naši akci konanou 8.6. sponzorský dar 5000,- od pana starosty Jana Birke a 1000,- od pana Andrei Ioele. Velice jim děkuji.
 
Petr Jirásek

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, všem, kteří se podíleli na sběru papíru moc děkuji. Sebralo se 1880 kg, za které jsme obdrželi 2130,- Kč . 

Ještě jednou děkuji.

Jirásek Petr

SRPŠ

Ve čtvrtek 19.4. se konají třídní schůzky. Prosím zmocněnce tříd o setkání v 16.30 v učebně zeměpisu na 2.stupni v 1.patře.

Děkuji, Jirásek Petr

SBĚR

Vážení rodiče, připomínám, že ve dnech 3.4.  ,  4.4.  a  5.4. bude na dvoře za školou připravený kontejner na sběr papíru.

Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, Spolek rodičů ve spolupráci s vedením školy pořádá ve dnech 3. - 5.4. sběr papíru. Kontejner bude opět připraven vzadu za školou. Prosím o co nevětší zapojení vás všech. Výtěžek opět pomůže při proplácení různých aktivit.

Moc děkuji, Jirásek Petr

PROGRAM KULTURNÍ AKCE

Vážení rodiče a přátelé. Níže můžete nahlédnout do programu akce ,,Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.4" , která se bude konat 8.6. od 15.00 na hřišti za školou T.G.M. Kdo by mi chtěl pomoci při organizaci, může mi napsat.

Moc děkuji, Jirásek Petr

 

SPOLEK RODIČU A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ T.G.M

Vás srdečně zve na sportovně kulturní odpoledne

 

 

Po celoroční píli – pobavme se chvíli č.4

 

Den konání:  8.6.2018

 

Hlavní program:    areál hřiště nad školou TGM

                         

  15.00 –15.15   Přivítání rodičů, dětí, učitelů a hostů

  15.20 -15.35   Vystoupení dětí z MŠ Alšova, Náchod

 15.35 -15.55   Vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M., Náchod

             15.55 -16.20   Vystoupení hudební skupiny ROHOŘEZ

       16.20 -16.40   Vystoupení dětí ze ZŠ T.G.M., Náchod

              16.40 -17.00   Vystoupení mažoretek MONA Náchod

  17.00 -17.20    Vystoupení hudební skupiny ROHOŘEZ

              17.20 -17.50    Vystoupení mažoretek MONA Náchod

              17.50 -18.20    Ukázky výcviku pejsků

  18.10 -20.30    Zábava se skupinou ROHOŘEZ

 

Doprovodný program:

         

                        Skákací hrad pro děti

                        Kouzelnické triky – p.Miloš Malý

                        Vodní záchranka – ukázka techniky

                        Městská policie – ukázka techniky

                        Laserová střelnice – Déčko Náchod

                        Prezentace kroužků – Déčko Náchod                     

 

Souběžně s programem budou probíhat drobné sportovní disciplíny pro děti a rodiče.

Po celý program je zajištěno bohaté občerstvení.

 

 

Těšíme se na Vás

 

 

 

 

 

Partneři: Primátor Náchod, uzeniny Vacek, uzeniny Vítek, Pekařství U Zvonu

Pozvánka k zápisu do 1.tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

 

Většina z Vás mě zná, ale pro ty, co ne, mi dovolte, abych se představil. Jmenuji se Petr Jirásek, jsem předseda Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě.

Předem mi dovolte, abych popřál Vašim dětem, se kterými se letos chystáte k zápisům do prvních tříd, aby si to pěkně užily a odnesly si krásný zážitek.

Jak již všichni víte, zastupitelstvo města letos schválilo novou vyhlášku o školských obvodech. Je to proto, aby se školy v Náchodě naplnily rovnoměrně. Je to i proto, aby nevznikaly třídy, kde je přeplněno a naopak. To vše je ku prospěchu dětí. Jistě mi dáte za pravdu, že ideální počet dětí ve třídě je kolem 20 – 25. V takto obsazené třídě se učitel/ka může daleko více individuálně věnovat všem a tím je i takováto hodina pro děti daleko přínosnější.

Teď bych rád pohovořil, jako rodič a otec dítěte, o Masaryčce. Již dlouhé roky se školou úzce spolupracuji a sem tam pomůžu i dobrými nápady. Na základě tohoto jsme založili Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ T.G.Masaryka, kde se setkáváme s rodiči, úzce spolupracujeme s vedením školy, ale i s vedením města. Mám čtyři děti a všichni Masaryčkou prošly. Tedy jedno dítě je ještě na druhém stupni. Všichni prošly s výbornými výsledky a tím dobře připraveni na střední školy. To je známka, že kvalita výuky je na velmi dobré úrovni.

Proč jsem se rozhodl právě pro ZŠ T.G.M. Aspektů bylo více.

Geografická poloha školy – ze sídliště SUN, kde bydlíme, je to kousek a tak to byl jeden z důvodů.

                                                Děti nemusely chodit přes celé město, tudíž bezpečně co nejkratší

                                               cestou se dostaly do školy a domů.

Zázemí školy – nádherné víceúčelové hřiště hned za školou, velký skleník pro pěstitelské kroužky,

                           velké tělocvičny, vzdušné prostory školy, vyžití v kroužcích při škole, skvělé zázemí

                          ve školní družině a v neposlední řadě i jídelna, kde dobře vaří. Můžu potvrdit, chodím

                         tam již třetím rokem.

Od příštího školního roku se nově otevře učebna dílen. Tato učebna se rekonstruuje i díky novému , zatím v tomto ojedinělému, partnerství s firmou ATAS elektromotory, a.s. , Náchod. Deklarace o partnerství byla slavnostně podepsána letos v lednu . Dále se obmění počítače v učebně informatiky. A ještě v tomto pololetí bude rekonstruována tělocvična, kde se nachází horolezecká stěna.

Nově bude zařazena rozšířená výuka jazyků, matematiky a přírodovědného předmětu. Již od letošního školního roku je kladen vyšší důraz na kvalitu výuky, aby Vaše děti byly lépe připraveni na střední školy.  Ale nejdůležitější věcí je, že se podařilo společně mezi vedením školy, radou města a Spolkem rodičů dokončit zabezpečení školy proti volnému pohybu cizích osob. A jistě mi dáte za pravdu, že bezpečnost našich dětí je prioritou, vždyť děti jsou nejcennější, co máme. Kvůli bezpečnosti bude letos opravena i zeď pod školou a doděláno zábradlí na chodníku směrem od parkoviště nad školou po schodiště.

Děti z Masaryčky mají i díky Spolku rodičů spoustu různých kulturních a sportovních aktivit. Každý rok na konci školního roku pořádá náš Spolek kulturní akci na hřišti za školou, která je pro širokou veřejnost a představí se tam děti se svým vystoupením i z jiných MŠ a ZŠ v Náchodě

Všichni určitě sledujete dění na této škole. Momentálně prochází obdobím různých změn a já osobně vnímám, že k lepšímu. Vnímám to i v diskuzi s budoucími rodiči. Někteří mají kolikrát i zkreslené informace a tak je nejlepší školu navštívit a prohlédnout. Rád se s Vámi dohodnu buď já, nebo i paní ředitelka a ochotně se Vám budeme věnovat. Ke změnám ve škole právě přispívá i rodičovská komunita, která je nedílnou součástí. Informace o škole naleznete i na jejich webových stránkách www.zstgmnachod.cz, kde najdete i odkaz na náš spolek rodičů, kde je i můj kontakt.

Závěrem bych chtěl říci, že Vás rád v co největším počtu přivítám společně s vedením školy u zápisu v této krásné škole na velmi krásném místě, škole, která má bezmála 90 letou historii a budu rád, když získám další rodiče, kteří by rádi se mnou spolupracovali v našem Spolku. Pojďme společně tuto krásnou školu opět dostat na prestižní místo, kam beze sporu patří.

Jirásek Petr, předseda Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka v Náchodě

DEKLARACE O PARTNERSTVÍ

Vážení rodiče, chtěl bych Vás informovat, že po pár měsících vyjednávání došlo dne 23.1.2018  k podpisu ,,Deklarace o partnerství " mezi firmou Atas elektromotory Náchod, a.s., zastoupenou předsedou představenstva ing. Ottou Daňkem a ZŠ T.G.M. Náchod, zastoupenou Mgr. Radkou Lokvencovou. Deklarace byla podepsána slavnostně v obřadní síňi Náchodské radnice i mnou, jakožto předsedou Spolku rodičů a přátel školy a místostarostou panem Miroslavem Brátem.

Partnerství bude zaměřeno na polytechnické a technické zaměření. Osmé a deváté třídy se budou účastnit exkurzí do firmy Atas a pan ing. Daněk bude chodit i na besedy s Vámi , které budou na půdě školy, nebo budete zváni i na prohlídku výrobního závodu firmy. Mohou se uskutečnit i nějaké exkurze ( jiné strojírenské firmy, veletrh, atd.) , kde firma Atas v rámci partnerství ponese náklady na autobus. Dále jako partner se bude podílet na chystanou výuku dílen, která by měla začít od nového školního roku. Tato učebna je potřeba vybavit a vybudovat zázemí a na to dostaneme nemalý sponzorský dar, který pomůže toto dofinancovat. Další okruh, kde můžeme partnerství rozvíjet, je ve sportovní a kulturní oblasti ( třeba turnaj mezi školami pod patronací firmy Atas , atd.) .

Slavnostní podpisy a fotografie jsou již na webových stránkách Města Náchoda a budou i na stránkách školy.

Jsem moc rád, že se tato akce povedla a přispěje tak i k prestiži naší školy.

 

Jirásek Petr

Vánoční besídka

Vážení a milí rodiče, předem bych Vám chtěl poděkovat, že jste přišli dne 13.12. na vánoční besídku a podpořili tak Vaše děti, kteří si pro Vás připravili báječný program a velkolepý vánoční jarmark. Díky Vaší štědrosti zakoupit si upomínkové vánoční dárky, které Vaše děti společně se svými učiteli vyrobili, vznikl i krásný výtěžek v hodnotě 10827,- Kč . Tyto finance budou rozděleny do třídních fondů ku prospěchu Vašich dětí.

Chtěl bych moc poděkovat paní učitelce Patzákové a Alici Polákové za super moderování programu, Marcele Klemmové a děvčatům za pomoc při občerstvení.

Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v novém roce 2018. Těším se na spolupráci s Vámi při dalších školních akcích.

 

Petr Jirásek

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče a přátelé, chtěl bych všem, kteří se zapojili do akce ,,sběr papíru" , moc poděkovat. Nastřádalo se 1720 kg , za které nám do společné kasy přibylo 2412,- Kč . Získané finance budou opět přerozdělovány ku prospěchu Vašich dětí.

 

Dále bych chtěl připomenout, že 16.11. se konají od 17,00 třídní schůzky. Zástupci tříd se sejdou se mnou v 16.30 u učebny infocentra, jako obvykle.

 

Děkuji Jirásek Petr

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, připomínám, že ve dnech 30.10. , 31.10. , a 1.11. pořádá Spolek rodičů sběr papíru. Posím o co největší účast.

Dále  chci pozvat dne 16.11. zástupce tříd na schůzku před rodičovským sdružením. Schůzka bude jako vždy od 16.30 v učebně infocentra na druhém stupni v prvním patře.

Program:  Seznámení s novou paní ředitelkou

               Návrh programu na akci ,,Po celoroční píli-pobavme se chvíli č.4"

               Seznámení s financemi Spolku rodičů

               Diskuze

               Závěr

Moc všem předem děkuji za početnou účast.

 

Jirásek Petr

 

SBĚR PAPÍRU

Vážení rodiče, ve dnech 30.10. - 1.11. , prosím všechny, aby se nasbíralo co nejvíce. Finance budou opět použity na proplácení autobusů atd.

Moc všem předem děkuji,

 

Jirásek Petr

Novinky 2017/2018

Přivítání

Vážení a milí rodiče, chtěl bych vás všechny srdečně pozdravit v novém školním roce. Jistě všichni víte, že se udály různé události a změny. Chtěl bych tímto udělat tlustou čáru za loňským rokem a soustředit se na ten letošní. Ve škole se změnilo vedení, která má moji plnou podporu a také podporu zřizovatele ( tj. města Náchoda ) . Budu moc rád, když společným úsilím s vámi dostaneme školu opět tzv. nahoru, aby opět získala svoji prestiž.

Budu se snažit dělat s učiteli i s vámi pěkné akce, jako tomu bylo dosud. První akce nás čeká zase před vánoci. Kdo má nějaký dobrý nápad, může mi napsat, nebo se se mnou sejít. Druhá velká akce bude opět na konec školního roku na hřišti, jako to bylo letos. Prosím pomezte mi svými nápady ať to máme zase pěkně pestré.

Cokoli vás bude trápit, nebo budete chtít něco sdělit, nebojte se mě kontaktovat, nebo i přímo paní ředitelku a její zástupkyni. S paní ředitelkou jsme se dohodli na nějakých změnách chodu školy, aby to bylo ku prospěchu a hlavně bezpečnosti vašich dětí. Zřídila se pozice recepčního, abychom zamezili volnému pohybu osob po škole. U zadního a předního vstupu by měly být umístěné bezpečnostní kamery. Dále bych vás všechny požádal, abyste do školy chodili předním vchodem, zadní bude uzavřen. Tam bude moc akorát zásobování. Je to opět kvůli bezpečnosti. Do teď tam byl velký provoz osobních aut a hrozil vážný úraz.

Jménem ředitelky školy vás zvu 14.9. od 17 hod. na rodičovské sdružení, kde se veškeré tyto organizační věci budou probírat. Další rodičovské sdružení bude pak až v listopadu a dále pak v dubnu, na které si pozvu zase zástupce tříd. Přesné termíny uvedu včas.

Nezbývá mi už, než-li vám popřát pevné nervy, ať se vašim dětem daří a těším se na spolupráci.

 

Petr Jirásek